Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Na przełomie września i października 2017 rozpocznie się II tura naboru do projektu
„Nowe kompetencje  zawodowe studentów kierunku zarządzanie – drogą do sukcesu na rynku pracy”


Warunkiem udziału w projekcie jest:

  • posiadanie statusu Studenta Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na III i IV semestrze studiów I-go stopnia oraz I i II semestrze studiów uzupełniających II-go stopnia na kierunku Zarządzanie,
  • złożenie deklaracji uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach wsparcia,
  • udzielenie wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.

Selekcja uczestników odbywa się na zasadzie:

  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • wyników w nauce
  • złożonych dokumentów.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail: mkielbasinski@spoleczna.pl.
mkowalczyk2@spoleczna.pl
Z osobami tymi skontaktuje się doradca zawodowy i pracownik projektu.

 


Rekrutacja do projektu

Studentów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail: njastrzebska@spoleczna.pl.

Z osobami tymi skontaktuje się doradca zawodowy i pracownik projektu.


Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403
tel. 42 664 66 76