Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracydofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych oraz w  zakresie przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców, wśród łącznie 100 studentów oraz studentek kształcących się w Społecznej Akademii Nauk na ostatnich IV semestrach  studiów I-go stopnia oraz II-go stopnia, a także aktywny udział pracodawców w kreowaniu i realizacji programów podnoszenia kompetencji, poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne i dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej.

Dzięki udziałowi w projekcie Studenci:

- nabędą specjalistyczne kompetencje zawodowe poszukiwane na rynku pracy,
- zidentyfikują swoje zasoby kompetencji i predyspozycji oraz wyznaczą sposoby ich dostosowania do wymagań pracodawców.

W projekcie weźmie udział:
- 100 studentów kierunku Zarządzanie,  w tym 54 kobiety i 45 mężczyzn.

 

Wartość projektu:
638 251,54 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 537 918,40 PLN.

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403
tel. 42 664 66 76